Біржова угода

Біржова угода – угода про купівлю – продаж, взаємне передання прав і обов’язків між учасниками біржової торгівлі щодо біржового товару під час торгів.
Біржова угода