Біржовий курс

Біржовий курс (биржевой курс) – продажна ціна цінних паперів. Б. к. безпосередньо залежить від розміру дивіденду, а опосередковано – від норми позичкового процента. Номінальна ціна акції на Б. к. не впливає, тому що вона (акція) не підлягає викупу підприємством, яке її випустило. Б. к. облігації залежить від її номінальної ціни, він тим вищий, чим ближче строк викупу.
Біржовий курс