Благодійний фонд

Благодійний фонд – юридична особа, головною метою якої є благодійна діяльність. Б. ф. в Україні за чинним законодавством мають всеукраїнський, місцевий або міжнародний статус. До всеукраїнських Б. ф. належать фонди, діяльність яких поширюється на територію всієї України. Діяльність місцевих Б. ф. поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону. Державну реєстрацію всеукраїнських і міжнародних Б. ф. проводить Міністерство юстиції України, а місцевих Б. ф. та місцевих осередків всеукраїнських і міжнародних

Б. ф.- управління юстиції в областях, у містах Києві та Севастополі, місцеві органи державної виконавчої влади за місцезнаходженням це тральних статутних органів Б. ф. Діє на основі статуту (положення), який повинен містити: назву Б. ф. (відмінну від існуючих); його статус та юридичну адресу; мету та завдання Б. ф.; порядок утворення і діяльності статутних органів фонду та їхні повноваження; джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна фонду; порядок звітності та контролю; порядок внесення змін і доповнень до статуту (положення) фонду; порядок припинення діяльності фонду і вирішення
майнових питань, пов’язаних з ліквідацією його. У статуті (положенні) можуть передбачатися інші положення, що стосуються особливостей утворення, членства та діяльності Б. ф. Для реєстрації Б. ф. до реєструючого органу подається заява, підписана членами керівного органу Б. ф. (не менше трьох осіб) або їхніми уповноваженими представниками. До заяви додаються: 1) статут (положення) Б. ф. у двох примірниках; протокол установчого з’їзду (конференції) або загальних зборів, які прийняли статут; відомості про засновників Б. ф.; відомості про склад керівництва вищих статутних органів Б. ф.; документ про сплату збору за реєстрацію. У разі заснування державно-громадського Б. ф. до заяви додається письмова згода на це власника майна або органу, який уповноважений розпоряджатися ним. Заява про реєстрацію Б. ф. розглядається у двомісячний строк від дня надходження всіх необхідних документів. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію Б. ф., про відмову в реєстрації або про залишення заяви без розгляду. У разі реєстрації Б. ф. засновникам видається свідоцтво про реєстрацію. Див. також Благодійна діяльність.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Благодійний фонд - Довідник з правознавства


Благодійний фонд