Бонапартизм

Бонапартизм – різновид автократії, необмеженої влади будь-якого вождя, державного, політичного лідера, що провадить політику лавірування між сторонами, які борються між собою. Б. як політика дістав назву на означення військової диктатури Наполеона І Бонапарта і особливо Наполеона III. Б. – це сильна, одноособова диктаторська влада, яка проте часто здобуває підтримку народу (наприклад, шляхом плебісциту) і закріплення у державному законодавстві. Згідно з твердженням К. Маркса, Б. є єдино можливою формою правління в таку історичну епоху, коли буржуазія вже втрачає здатність безпосередньо керувати життям суспільства, а трудящі нею ще не оволоділи.

Рябов С. Г. Політологія: Словник понять і термінів. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К., 2001; Основи демократії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2002.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Бонапартизм - Довідник з політології


Бонапартизм