Борг державний

Борг державний – загальна сума заборгованості держави внутрішнім і зовнішнім кредиторам внаслідок непогашення боргових зобов’язань та невиплати за ними відсотків, а також сума накопичених за попередні роки дефіцитів державного бюджету. Основними причинами виникнення Б. д. є ведення війн, мілітаризація економіки, надмірне розширення адміністративних функцій держави, провадження нераціональної економічної політики. Б. д. поділяють на 1) внутрішній і зовнішній; 2) капітальний і поточний. Капітальний Б. д. – сума кредитної заборгованості,

термін сплати якої ще не настав. Поточний Б. д. – кредити, термін сплати яких вже настав. Хоч позики й допомагають державі розв’язати певні макроекономічні проблеми, надмірне зростання Б. д. має низку негативних наслідків. По-перше, дедалі більше коштів державного бюджету необхідно спрямовувати на обслуговування боргу, що збільшує податковий тягар на населення. В цьому криється небезпека зниження стимулів до бізнесу, посилення соціальної напруженості в суспільстві. По-друге, на сплату зовнішніх боргів і відсотків з них держава витрачає значні кошти. По-третє, це сприяє посиленню інфляції. Загальна сума Б. д. з урахуванням заборгованості за трудовими заощадженнями в Україні збільшилась з 133 млрд. грн. 1994 до 210 млрд. грн. 2003. Без урахування таких заощаджень Б. д. наприкінці 2004 становив понад 15 млрд. дол.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Борг державний - Економічний словник


Борг державний