Боротьба за існування – Основні положення еволюційної теорії

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Основні положення еволюційної теорії

Боротьба за існування

Термін “боротьба за існування” ввів Ч. Дарвін, він означає, що існує взаємозв’язок організмів з абіотичними і біотичними факторами середовища. Боротьба виникає в результаті обмеженості природних ресурсів, з одного боку, та тенденцією організмів до необмеженого розмноження – з іншого.

 Боротьба за існування   Основні положення еволюційної теорії

Боротьба за існування є передумовою природного добору,

який визначається як процес вибіркового виживання та розмноження організмів. Виживання одних особин відбувається внаслідок загибелі інших. Боротьба за існування регулює чисельність особин у популяції і підтримує її на певному рівні.

Розрізняють декілька форм боротьби за існування.

Внутрішньовидова боротьба, або змагання, виникає між особинами одного виду в популяції або між популяціями. Представники одного виду мають дуже схожі життєві потреби, тому між ними виникає конкуренція за територію, харчові ресурси, самку чи самця. Ця форма боротьби дуже напружена. Вона призводить до виживання

найбільш пристосованих, а отже, збереження їхнього генотипу в популяції. Найбільш жорстко вона відбувається серед рослин одного виду, що населяють одну територію. Більш сильні особини затінюють слабші, їх корені глибше проникають у грунт, краще використовують вологу і поживні речовини. Серед тварин може спостерігатися винищування молодняку при надлишковій чисельності, боротьба за панування в зграї.

Міжвидова боротьба відбувається між особинами різних видів. Наприклад, один вид використовує інший як джерело їжі (хижак – жертва, паразит – хазяїн). Гостра конкуренція спостерігається між видами, які займають одну екологічну нішу. Іноді це може призвести до витіснення одного виду іншим з даної території. Наприклад, конкуренція різних хижаків в одному лісі, пригнічення бур’янами культурних рослин, боротьба за їжу між двома видами щурів – сірими і чорними.

Боротьба з несприятливими умовами середовища – негативний вплив на організм з боку неживої природи (посуха, висока або низька температура, повінь і т. д.). За таких умов виживають більш пристосовані особини, а також ті, які краще і швидше адаптуються до умов, що змінюються. Сплячка, анабіоз, листопад, зміна забарвлення вовни, утворення колючок замість листя – всі ці пристосування спрямовані на виживання особин і виду взагалі. Боротьба з абіотичними факторами загострює міжвидову і внутрішньовидову боротьбу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Боротьба за існування – Основні положення еволюційної теорії - Довідник з біології


Боротьба за існування – Основні положення еволюційної теорії