Боротьба за владу

Політологічний словник

Боротьба за владу (struggle for power) – напружений, конфліктний ступінь протистояння і протидії існуючих соціальних сил та організацій стосовно влади, розуміння її суті, призначення, ролі і місця у суспільстві, житті громадян. Б. за в. пов’язана з метою оволодіти владою відповідно до конкретних інтересів тих, хто бореться за неї. Часто такі інтереси є навіть кардинально протилежними, несумісними, такими, що суперечать один одному. Б. за в. ведеться на різних рівнях: індивідуальному, груповому, внутрішньодержавному, міжнародному,

в межах регіону, між партіями, кланами, угрупованнями тощо. У Б. за в. використовуються різноманітні засоби і методи. Оскільки Б. за в. часто спричиняє досить негативні наслідки, погіршення соціально-економічного стану громадян, найліпшим шляхом врегулювання ситуації, її нормалізації є досягнення злагоди і встановлення примирення, пошук компромісів, використання взаємних поступок з метою припинення протиборства або й боротьби загалом.

Халипов В. Ф. Власть: Кратологический словарь. – М., 1997; Головатий М. Ф. Політична психологія. – К., 2001; Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. Внимание: конфликт! – Новосибирск, 1989.

М. Головатий
Боротьба за владу