Боржник

Боржник – сторона в цивільному зобов’язанні, яка повинна здійснити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, сплатити гроші та ін.) або утриматися від неї. В односторонньому договорі Б. є одна сторона, у двосторонньому – обидві. В зобов’язанні може бути не один, а кілька Б. У цьому разі, якщо інше не випливає із закону або договору, кожний із Б. повинен виконати зобов’язання в рівній частині з іншими Б. В солідарних зобов’язаннях при солідарному обов’язку боржників кредитор має право вимагати

виконання як від усіх Б. разом, так і від кожного з них зокрема, причому як повністю, так і в частині боргу. Солідарні зобов’язання виникають, якщо вони передбачені конкретним договором або встановлені законом, зокрема при неподільності предмета зобов’язання. Солідарні Б. залишаються зобов’язаними доти, поки зобов’язання не погашене повністю. Виконання солідарного зобов’язання повністю одним із Б. звільняє інших Б. від виконання зобов’язання кредиторові. Б., який виконав солідарне зобов’язання, має право зворотної вимоги (регресу) до кожного з решти Б. у рівній частині, якщо інше
не передбачено законом або договором. За загальним правилом Б. виконує зобов’язання особисто. Ст. 164 Цивільного Кодексу передбачає можливість покладення виконання зобов’язання на третю особу. Стосовно організацій це може мати місце у випадках, передбачених встановленими правилами, або якщо третя особа пов’язана з однією із сторін адміністративною підлеглістю чи відповідним договором. У цьому разі відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язання несе сторона за договором, якщо законодавством не передбачено, що відповідальність несе безпосередньо виконавець.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Боржник - Довідник з правознавства


Боржник