Брокерідж

Брокерідж (брокеридж) – винагорода (премія), яку отримує брокер за проведені комерційні операції на фондових чи товарних ринках.
Брокерідж