Бронювання житлового приміщення

Бронювання житлового приміщення – особливий порядок збереження за певною категорією громадян права на користування житловим приміщенням. Наймачі та члени їхніх сімей мають право Б. ж. п. при направленні на роботу за кордон – на весь період перебування за кордоном, при виїзді в райони Крайньої Півночі і прирівняні до них місцевості – – на весь час дії трудового договору. У разі Б. ж. п. виконавчий комітет за місцем знаходження приміщення, що бронюється, видає наймачеві або членові його сім’ї охоронне свідоцтво (броню) (ст. 73-74 ЖК України). Правила бронювання житлових приміщень затверджені постановою Ради Міністрів УРСР 9.IX.1985.
Бронювання житлового приміщення