Брутто – ставка

Брутто – ставка – тарифна ставка платежів зі страхування, що визначається як сума нетто – ставки і надбавки для компенсації витрат, пов’язаних з проведенням страхових операцій.
Брутто – ставка