БУДОВА АТОМІВ ГАЛОГЕНІВ

Хімія – універсальний довідник

ГАЛОГЕНИ

Галогенами називаються хімічні елементи VІІА групи. Ця загальна назва походить від грец. “галс” – сіль і “генес” – той, що народжує, тобто “солероди”. У галогенів яскравіше порівняно з іншими елементами виражені властивості неметалів. Кажуть, галогени – типові неметали.

БУДОВА АТОМІВ ГАЛОГЕНІВ

З галогенів у періодичній системі елементів першим розташований Флуор F. Його порядковий номер (протонне число) 9, отже, в його атома біля ядра з зарядом +9 рухається дев’ять

електронів. Флуор знаходиться у 2-ому періоді періодичної системи. Це означає, що його електрони розподіляються по двох енергетичних рівнях: на 1-ому рівні є усього одна 1s-АО, що в атомі Флуору зайнята двома електронами, на 2-ому рівні є одна 2s – і три 2р-АО, які заповнюються сімома електронами, що залишилися. Електронна формула Флору

Записується так: 1s22s22р5. Зовнішній енергетичний рівень (у даному випадку 2-й) містить сім електронів, що відповідає номеру групи.

Другий елемент із галогенів – Хлор Сl. Його атомний номер (протонне число) 17. Хлор знаходиться у 3-ому періоді, отже, його 17 електронів

розташовуються на трьох енергетичних рівнях, що відповідає електронній формулі 1s22s22р63s23р5. Зовнішній (3-й) енергетичний рівень містить, як і атом Флуору, сім електронів.

Така ж будова зовнішнього рівня і в атомів інших галогенів. Цим пояснюється спільність їх властивостей. Але, звичайно, є й різниця – адже це різні елементи, їх властивості лише в основному визначаються будовою зовнішнього рівня.

Зовнішні електрони атома Флуору (на 2-ому енергетичному рівні) міцніше зв’язані з ядром, ніж розташовані на більш високому (3-ому) рівні в атомі Хлору. Це одночасно означає, що електрони в атомі Хлору знаходяться далі від ядра, тобто атом Хлору не тільки важчий, але й більший за розмірами.

Це – загальна закономірність у періодичній системі: для елементів однієї групи при збільшенні числа заповнених електронами енергетичних рівнів розмір їх атомів зростає, а міцність зв’язку з ядром зовнішніх електронів знижується.

Така закономірність виявляється при переході від одного елемента до іншого зверху вниз у межах однієї групи.

Таким чином, серед галогенів найменший атом у Флуору, а найбільший – в Астату; найлегше відірвати електрон від атома Аt і важче – від атома F.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


БУДОВА АТОМІВ ГАЛОГЕНІВ - Довідник з хімії


БУДОВА АТОМІВ ГАЛОГЕНІВ