БУДОВА І ФУНКЦІЇ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ

Розділ 1. РОСЛИНИ

Тема 1.БУДОВА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН

§ 8. БУДОВА І ФУНКЦІЇ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ

Клітинна будова живих організмів. Ви вже знаєте, що живі організми побудовані з клітин, які забезпечують процеси їх життєдіяльності. Організм рослини може складатися з однієї клітини, колонії (групи клітин, з’єднаних між собою) або безлічі клітин. Наприклад, водорість хламідомонада є одноклітинною рослиною, водорість вольвокс – колонія клітин, а соняшник – багатоклітинний організм (мал. 13).

Клітини рослин та їх різноманітність.

За зовнішнім виглядом клітини рослин різноманітні. Формою вони можуть нагадувати призму, спіраль, куб, овал, циліндр. Форма клітин залежить від їх розміщення в організмі рослин та функцій, які вони виконують.

 БУДОВА І ФУНКЦІЇ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ

Мал. 13. Рослини: 1 – одноклітинна водорість хламідомонада;

2 – колоніальна водорість вольвокс; 3 – багатоклітинна рослина соняшник

Розміри клітин теж різноманітні. Є клітини-“гіганти”, які можна бачити неозброєним оком. Іноді зустрічаються клітини, довжина яких сягає кількох міліметрів. Наприклад, клітини стебла льону та коноплі завдовжки 40 мм

і більше, тоді як клітини м’якоті кавуна та яблука – 1 мм. У квіткових рослин розміри клітин 10-60 мкм.

Будова рослинної клітини. Кожна рослинна клітина має щільну прозору оболонку, яка відмежовує внутрішній вміст клітини від зовнішнього середовища. Це клітинна оболонка (мал. 14). Вона захищає клітину від шкідливого впливу зовнішнього середовища, висихання, забезпечує їй опору та надає форму.

Клітинна оболонка пронизана мікроскопічними отворами – порами, через які відбувається обмін речовин. Між клітинами знаходиться міжклітинна рідина, яка об’єднує клітини. Якщо вона руйнується, клітини роз’єднуються. Це можна спостерігати, наприклад, у стиглих плодах кавуна, помідора.

 БУДОВА І ФУНКЦІЇ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ

Мал. 14. Будова рослинної клітини: 1 – клітинна оболонка;

2 – цитоплазма; 3 – ядро; 4 – ядерце; 5 – хлоропласти; 6 – вакуолі

Основним складовим компонентом оболонки рослинної клітини є клітковина, або целюлоза. Вона робить клітинну оболонку міцною і щільною.

Усередині клітина заповнена цитоплазмою (мал. 14). Це безбарвна в’язка рідина. Вона неоднорідна, має сітку розгалужених канадець, трубочок і міхурців. При сильному нагріванні й заморожуванні цитоплазма руйнується, тоді клітина гине. У цитоплазмі містяться всі органели клітини. Вона об’єднує їх і забезпечує процеси життєдіяльності клітини.

Ядро клітини оточене подвійною оболонкою, має одне або кілька ядерець (мал. 14). Воно відповідає за ріст клітини, її розмноження, або поділ. Ядро містить хромосоми, які є носіями спадкової інформації. Основна функція ядра – передача спадкової інформації від материнської клітини до дочірніх.

Характерною особливістю рослинних клітин є наявність пластид (мал. 14). Це маленькі кулясті органели клітини. Залежно від кольору, якого надають пластидам пігменти, розрізняють хлоропласти (зелені пластиди), хромопласти (жовто-червоні пластиди) та лейкопласти (безбарвні пластиди). Кожен тип пластид виконує свою функцію. Хлоропласти містять пігмент хлорофіл, який надає зеленого забарвлення листкам і молодим пагонам та забезпечує фотосинтез. Хромопласти забарвлюють плоди, квітки рослин у жовтий, червоний та рожевий кольори. У лейкопластах відкладаються про запас поживні речовини.

Пластиди наявні лише в рослинних клітинах. Вони можуть легко переходити з одного типу в інший. Наприклад, перетворення лейкопластів на хлоропласти проявляється у позеленінні бульб картоплі, хлоропластів на хромопласти – у забарвленні листків восени в червоний, жовтий та оранжевий кольори. У процесі життєдіяльності рослин пігменти пластид можуть руйнуватися. Це відбувається перед листопадом.

У центрі клітини знаходиться куляста вакуоля, у молодих клітин їх декілька (мал. 14). Вона заповнена клітинним соком, який є водним розчином органічних і мінеральних речовин. У клітинному соку є різні барвники, що надають кольору квіткам, плодам рослин. Якщо вакуоля вдосталь наповнена водою, то вона схожа на повітряну кулю. Стиглі плоди, соковиті стебла рослин мають великі вакуолі. Мабуть, ви не раз бачили зів’ялі листки або квітки рослин. Це наслідок того, що вакуолі клітин втрачають воду, клітина також при цьому втрачає форму, що призводить до цих же змін і в органах рослини.

У процесі життєдіяльності рослини у її клітинах відкладаються про запас поживні речовини. У цитоплазмі вони представлені крохмальними зернами, ліпідами (жирами), протеїнами (білками). Наприклад, клітини насіння рису, гречки багаті на крохмальні зерна, а клітини насіння соняшника та коноплі містять жири. Вакуолі теж можуть мати запасні поживні речовини. Наприклад, у вакуолях клітин цукрового буряка відкладається глюкоза.

Життєдіяльність рослинної клітини. Кожна жива клітина дихає, живиться, росте і розмножується. Із навколишнього середовища до неї постійно надходять необхідні речовини (кисень, вуглекислий газ, мінеральні й органічні речовини). Обмін речовин між клітиною та навколишнім середовищем забезпечують клітинна оболонка і цитоплазма. Розмноження клітин відбувається під контролем ядра. Клітинам властива подразливість. Проявом відповіді клітини на дії ззовні є рухи її цитоплазми.

Кількість клітин у рослині зростає в результаті їх поділу, під час якого з однієї материнської клітини утворюються дві і більше дочірніх.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


БУДОВА І ФУНКЦІЇ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ - Біологія


БУДОВА І ФУНКЦІЇ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ