Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Словосполучення

Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова

Залежне слово з головним може поєднуватись у словосполученні безпосередньо (Мокрим снігом, купа паперу, зачинати жнива) або за допомогою прийменників (Збудитись зі сну, побігла від криниці, мокрий від дощу).

Залежно від того, якою частиною мови виражене головне слово, розрізняються такі типи словосполучень:

1) Іменні:

А) іменникові: Хоробрий воїн, музика смутку, віра в силу;

Б) прикметникові: Страшенно гордий, блідий з переляку;

В) займенникові: Кожний з них, абикому з присутніх;

Г) числівникові: До трьох мільйонів, другий за списком;

2) Дієслівні: Розпитує вчителя, опустити очі, погомоніти перед сном, засипаний травою, повернувши ліворуч;

3) Прислівникові: Зовсім непомітно, високо над дахом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова - Довідник з української мови


Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова