БУДОВА КЛІТИНИ

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

БУДОВА КЛІТИНИ

Клітина як елементарна жива система лежить в основі будови і розвитку живих організмів. Клітина – найменша одиниця організму, межа його подільності, що наділена життям і всіма головними властивостями цілого організму.

Клітини відрізняються одна від одної розміром, формою, походженням, особливостями організації й функціями.

За формою розрізняють циліндричні, призматичні, кубічні (в епітеліальних тканинах), кулясті, видовжені, веретено – і дископодібні,

зірчасті клітини.

Щодо розміру найчастіше трапляються клітини величиною 10-100 мкм, рідше – 1-10 мм (клітини м’якуша кавуна, цитрусових, залозисті клітини деяких молюсків) і дуже рідко – до 10-20 см (гігантські яйцеклітини птахів – гусей, гаг, пінгвінів, страусів).

Кількість клітин у різних багатоклітинних організмів неоднакова. Так, у примітивних безхребетних вона дорівнює 102-104, у високоорганізованих хребетних – 1015-1017, у крові людини нараховується 1012-2012 еритроцитів.

Середня маса клітини становить 10-8-10-9 г.

Незважаючи на різноманітність, усі клітини характеризуються багатьма

спільними ознаками. Існує два ступеня організації клітини: прокаріотична клітина (від грец. pro – до, karion – ядро) – не має ядра (у прокаріотів – бактерій і синьо-зелених водоростей) і еукаріотична клітина (від грец. еu – повністю, добре) – має ядро (в усіх інших одно – і багатоклітинних організмів). Для них характерна наявність двох систем, що забезпечують життєдіяльність клітини:

– система енергозабезпечення процесів синтезу речовин та інших видів фізіологічної роботи клітини. Клітина складається з плазматичної мембрани, цитоплазми з різноманітними органоїдами, ядра (еукаріоти). Рослинні клітини мають ще й вакуолі, добре сформовану целюлозну оболонку і різного типу пластиди;

– інформаційна система, зв’язана з розмноженням, ростом і розвитком клітини, що включає структури, які забезпечують реплікацію ДНК, синтез РНК і білка.

Прокаріотичні та еукаріотичні клітини

Ознаки для порівняння

Прокаріоти

Еукаріоти

Тварини

Гриби

Рослини

Апарат спадковості:

– ядро з хромосомами;

+

+

+

– немає ядерної оболонки

+

Поверхневий апарат:

– поверхнева мембрана з клітинною оболонкою;

+

+

+

– поверхнева мембрана без оболонки

+

Цитоплазма та її структури:

– внутрішньоклітинні мембрани;

+

+

+

+

– рибосоми;

+

+

+

+

– лізосоми, комплекс Гольджі, мітохондрії;

+

+

+

+

– пластиди

+

Клітинний поділ:

– мітоз;

+

+

+

– простий бінарний поділ

+

Статевий процес:

– мейоз і запліднення;

+

+

+

– без мейозу і запліднення

+

Будова клітини

Органели

Будова та властивості

Функції

Ендоплазматична сітка (ЕПС)

Одномембранна структура. Система порожнин, канальців та трубочок. Буває гладенькою та гранулярною (з рибосомами)

Зв’язує між собою основні органели клітини. Гранулярна ЕПС бере участь у синтезі білка. На мембранах гладенької ЕПС відбувається синтез ліпідів та вуглеводів

Комплекс Гольджі

Одномембранна структура.

Система пухирців, трубочок, цистерн, де містяться продукти синтезу та розпаду

Пакування та транспортування з клітин речовин, які синтезуються в клітинах; утворення лізосом

Лізосоми

Одномембранні сферичні структури клітини. Містять гідролітичні ферменти

Беруть участь у перетравлюванні речовин, які надходять у клітину ззовні, і компонентів самої клітини

Вакуолі

Порожнини в цитоплазмі, заповнені рідиною і оточені мембраною. Властиві рослинним клітинам

Підтримують внутрішньоклітинний тиск.

Містять запасні поживні речовини клітини; накопичують кінцеві продукти обміну речовин рослинної клітини

Мітохондрії

Двомембранні органели еукаріотичної клітини.

Внутрішня мембрана утворює численні складки – кристи, зовнішня мембрана гладенька.

Усередині містяться метаболічні ферменти, РНК, ДНК, рибосоми

Відбувається перетворення енергії поживних речовин на енергію макроергічних зв’язків АТФ

Пластиди:

– хлоропласти;

– хромопласти;

– лейкопласти

Двомембранні органели рослинних клітин

Внутрішня мембрана утворює грани, що складаються з тилакоїдів. У мембранах тилакоїдів міститься хлорофіл. У внутрішньому середовищі – стромі – містяться ДНК, РНК, рибосоми Надають органам рослин зеленого кольору;

Не здатні до фотосинтезу, мають пігменти – каротиноїди.

Утворюються із хлоропластів;

Містяться в цитоплазмі незабарвлених частин рослин, не мають пігментів.

Здатні перетворюватися на хлоропласти

Фотосинтез:

– на мембранах тилакоїдів відбуваються світлова фаза;

– у стромі – темнова фаза

Сполучення хромопластів створює значне різноманіття забарвлення квіток та плодів

Накопичення поживних речовин – крохмалю, жирів, білків

Рибосоми

Немембранні структури. Складаються з двох субодиниць: великої та малої. До їх складу входять рРНК та білок

Участь у біосинтезі білка

Клітинний центр

Немембранна структура. Складається з двох центріолей

Утворює веретено поділу

Органели руху: війки, джгутики, псевдоподії

Вирости цитоплазми

За їх допомогою відбувається рух клітини


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


БУДОВА КЛІТИНИ - Довідник з біології


БУДОВА КЛІТИНИ