БУДОВА КЛІТИНИ

Тема 1. КЛІТИНА

§7. БУДОВА КЛІТИНИ

Ви зможете зазирнути у таємничий світ клітини та ознайомитеся з її будовою та роботою.

Я чула, що людина утворена з клітини. Чи є у клітини щось усередині та як вона працює?

Усі живі організми складаються з клітин. Клітини інколи називають “фабриками життя”. Фабрика виробляє певну продукцію. Текстильна фабрика – тканини, меблева – меблі, кондитерська – цукерки. А що виробляє клітина? Клітина виробляє складні речовини, з яких будуються нові клітини” Давайте порівняємо клітину з фабрикою

(мал. 8).

Виробничі приміщення фабрики мають стіни з дверима та воротами. Так само будь-яка клітина оточена клітинкою мембраною, яка розпізнає та пропускає в клітину все, що є сировиною для її роботи, забезпечуючи процес живлення клітини. Мембрана, також розпізнає та забезпечує виділення непотрібних речовин.

 БУДОВА КЛІТИНИ

Мал. 8. Фабрика та тваринна клітина

Таким чином, клітинна мембрана – це стіна з воротами, на яких діє суворий контроль та пропускний режим.

Подібно до того, як фабрика має свій внутрішній простір, клітина маеє цитоплазму. Але основа цитоплазми –

це не повітря, а в’язка рідина, що за хімічним складом подібна до морської води. Рідина цитоплазми містить до 90 % води, у якій розчинені солі (неорганічні речовини) та прості органічні речовини.

На фабриці є чимало різних приміщень та виробничих ділянок: цехи, склади, транспортні мережі. Цитоплазма також поділена на різні частини – органели.

Деякі оргалели оточені власними мембранами, схожими на клітинну мембрану.

На фабриці є головний офіс, у якому перебуває директор. Головною структурою клітини є ядро, у якому знаходяться молекули ДНК. Подібно до того, як директор керує роботою фабрики, молекули ДНК керують роботою клітини.

Отже, ми розглянули основні складові частини клітини. Ці та інші складові клітини та їх функції наведені в порівняльній таблиці 1.

Органели – постійні структури цитоплазми, які виконують певну важливу для клітини функцію.

Порівняння складових частин клітини та фабрики

Частини фабрики

Функція

Структури та органели клітини

Фабричний корпус Із дверима та воротами

Відмежування виробничого простору та забезпечення

Пропускного режиму

Клітинна мембрана

Внутрішній простір фабрики

Розташування приміщень та виробничих ділянок

Цитоплазма

Кабінет директора

Керування

Ядро

Збиральний конвеєр

Збирання основного продукту

Рибосоми

Електростанція

Забезпечення енергією

Мітохондрії

Основні речовини, з яких клітина себе будує, – це білки, жири та вуглеводи. Спочатку всі ці хімічні сполуки клітина споживає сама – вона включав їх у своє тіло і тому росте. Врешті-решт вона виростає і збільшуватися вже не може. Тоді вона ділиться – із однієї клітини утворюються дві.

 БУДОВА КЛІТИНИ

Мал. 9. Складні органічні речовини утворюються в клітині з простих органічних речовин

“Виробничий процес” у клітині – це велика кількість певних хімічних реакцій. При одних реакціях з простих речовин обираються” складні, при інших – складні сполуки розкладаються на прості або перетворюються в інші складні речовини. В рівних цехах фабрики відбуваються окремі виробничі процеси, а в рівних частинах клітини – певні хімічні реакції. За здійснення кожної реакції відповідають спеціальні білки. Якщо клітина – це фабрика життя, то білки – її робітники. Майже кожна хімічна реакція у клітині здійснюється за допомогою певного білка.

Головні складні органічні речовини, які виробляє клітина – це білки, жири, вуглеводи, а також ДНК та деякі інші молекули. З них будується тіло клітини.

Клітини будують складні органічні речовини з простих органічних речовин (мал. 9). Наприклад, молекули простого вуглеводу – глюкози – з’єднуються в довгі ланцюжки – складні вуглеводи. Молекули простих органічних речовин – амінокислот – на рибосомах з’єднуються в довгі ланцюжки й утворюють білки.

В інших органах клітини з простіших органічних речовин збираються складні органічні сполуки – жири. Ланцюжок із простих органічних речовин – нуклеотидів – утворює складну органічну молекулу – ДНК, яка є носієм спадкової інформації.

ВИСНОВКИ

1. Клітина складається з води, неорганічних та органічних речовин.

2. Основні складові клітини – це структури та органели, які взаємодіють між собою у процесі життєдіяльності клітини.

3. У результаті взаємодії структур та органел виробляються складні органічні речовини.

4. Складні органічні речовини необхідні для росту клітини, який завершується її поділом.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Органели, клітинна мембрана, ядро.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке органела?

2. Яку функцію виконує клітинна мембрана?

3. З яких речовин складається клітина?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


БУДОВА КЛІТИНИ - Біологія


БУДОВА КЛІТИНИ