Будова прийменників – Прийменник

Службові частини мови

Прийменник

Будова прийменників

За будовою прийменники поділяються на прості, складні та складені.

Прості складаються з одного слова (в, на, під, над, серед і под.).

Складні складаються з одного складного слова (поміж, щодо, обабіч, навколо).

Складені прийменники мають у своєму складі два і більше слова (згідно з, незважаючи на, на випадок, у вигляді, з метою, за рахунок і под.).
Будова прийменників – Прийменник