Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова

88. Прочитайте скоромовку.

Пере-пере-перепеленята в полі з перепелом, з татом. У Перепільськім передмісті перепілка пере листя, пере листя на перинку, перетрушує пір’їнки (За Оленою Полянською).

– Спишіть текст. Підкресліть однорідні члени речення.

– Позначте основу, закінчення й корінь у спільнокореневих словах.

89. Прочитайте казку. Перекажіть.

Десь поталанило Рябкові добути добру кістку. Узяв він її в зуби, несе додому через річку. Зійшов

на кладку й бачить, як якийсь кудлатий і рябий собака держить у зубах добренну кісточку.

Рябко пустив свою й скочив до чужої у воду. Що за диво?! Немає ні кістки…

– Складіть кінцівку казки, останнім реченням якої є одне із запропонованих прислів’їв: Що у воду впало, те пропало, У нього і серед зими льоду не випросиш.

– Випишіть виділені слова. Визначте в них основу й закінчення. Які з виписаних слів є спільнокореневими, а які – формами слова кістка?

 Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова

Спільнокореневі слова й форми того ж самого слова потрібно розрізняти. Наприклад: ліс, лісок, лісник –

це спільнокореневі слова. Ліс, лісу, лісом – це форми слова ліс.

90. Прочитайте групи слів.

Вода, водій, водичка, водяний, водяним, у воді; берег, прибережний, на березі, на прибережному; квітка, квітник, у квітнику, заквітчати, на квітці, квітковий; лікар, лікувати, до лікаря, лікоть, лікарня, у лікарні; вулиця, вуличка, на вулиці, вуличний, вулик, вуличкою.

– Спишіть слова, розділивши їх на групи: 1) спільнокореневі слова; 2) однозвучні слова; 3) форми одного зі спільнокореневих слів.

– Позначте будову спільнокореневих слів.

91. Прочитайте текст, уставляючи пропущені букви.

На в..личезному бе..крайому лану гречки пасут..ся бджолята. Як гарно їм тут на просторах, у білому квітучому царстві! Трудяться вони ту і мед носять пудами*.

Порядкує біля бджіл дяд..ко Роман.

Він, кажуть, знає таємну бджолину мову. Ходит.. дЯд..Ко Серед вуликів і щось намовляє бджолятам. Він і вухом прикладетеся до бджолиної хатки, мов лікар до чийогось серця.

Якось він збирав рій у садку. Бджоли геть обліпили його, укрили всуціль, аж навіть білої сорочки не стало на ньому видно. А він у цій живій бджоляній кольчузі тільки усміхається з-під вусів (За Олесем Гончаром).

Пуд – давня міра ваги, яка дорівнює 16,4 кг.

– Спишіть перший і другий абзаци тексту, уставляючи пропущені букви.

– Складіть графічні схеми підкреслених речень. Чим з’єднані однорідні присудки в цих реченнях?

– Випишіть з усього тексту споріднені слова. Запишіть у дужках форми слів, які є в тексті.

 Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова

92. Спишіть третій абзац вправи 91. Визначте будову виділених слів. Запишіть усі форми слова садочок. Доберіть до нього споріднені слова.
Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова - Українська мова


Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова