БУДОВА ТВАРИН. КЛІТИНА ТВАРИН

Урок 2. БУДОВА ТВАРИН. КЛІТИНА ТВАРИН

Клітина – цеглинка живого організму…

Мета уроку: сформувати уявлення про загальний план будови тварин. Вивчити будову клітини тварин, її складові.

Основні поняття: клітина, глікокалікс, фагоцитоз, цитоплазма, органели, ядро, мітохондріі, ендоплазматична сітка.

Обладнання і матеріали: таблиця “Клітина тварин”, “Клітина рослин”.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

План-схема уроку

Етап уроку

Час

(хв)

Форми

і методи діяльності вчителя

Результат діяльності

I. Організаційний етап

1

1

Організація класу.

Розминка “Поясніть епіграф до уроку”

Налаштування на продуктивну працю.

Поява інтересу до теми уроку

II. Актуалізація опорних знань

4

5

2

Вправа “Логікон”.

Взаємоопитування “Бумеранг”.

Проблемне запитання

Перевірка рівня засвоєння навчального матеріалу.

Актуалізація

опорних знань.

Постановка проблеми для активної роботи на уроці

III. Мотивація навчальної діяльності

2

Віршовані рядки про клітину, обговорення їх. Зв’язки з літературою

Підведення до вивчення нового матеріалу, мотивування подальшої роботи

IV. Засвоєння нових знань

20

Пояснення вчителя з використанням таблиць і малюнків підручника

Сприйняття та засвоєння нового матеріалу на базі раніше відомого учням

V. Узагальнення і систематизація знань

4

Утвори пару “Клітина та її складова”.

Вирішення проблемного запитання, що було поставлене на початку уроку

Перевірка рівня засвоєння матеріалу про клітину.

Узагальнення знань про клітину, відмінність рослинної та тваринної клітини

3

VI. Підсумки

2

Вправа “Хто найкращий”

Визначення найактивніших учнів на уроці

VII. Домашнє завдання

1

Репродуктивне, робота з підручником

Вивчення матеріалу про клітину тварин

I. Організаційний етап.

Розминка. Учитель пропонує учням зачитати епіграф і висловити свої думки стосовно нього. Чи можна вважати це твердження правдивим?

II. Актуалізація опорних знань.

Перевірка домашнього завдання.

1. Виконайте вправу “Логікон”. Вставте в пропущені комірки замість цифр такі слова, щоб загалом кожний рядок і стовпчик мали логічне завершення.

Травоїдні

2

4

Всеїдні

Паразити

Корова

Вовк

Дощовий черв’як

Ведмідь бурий

6

1

3

Опале листя, гній

5

7

2. Взаємоопитування учнів. Вправа “Бумеранг”: учні посилають один одному бумеранг, запитуючи про ознаки живого, властиві тваринним організмам.

3. Проблемне запитання: згідно з клітинною теорією клітини всіх організмів мають подібний загальний план будови, чому тоді тварини здатні до руху, а рослини та гриби – ні?

4. Оголошення теми та мети уроку.

III. Мотивація навчальної діяльності.

Прослухайте уривок вірша. За бажання складіть продовження. Поясніть віршовані рядки.

Нам часто говорять: клітина – жива,

Та як же вона промовляє слова?

Як ходить в крамниці, кіно, магазин?

Чому для клітини шкідливий бензин?..

IV. Засвоєння нових знань.

1. Пояснення вчителя за таблицями відмінностей між клітинами рослин, грибів і тварин, пов’язаних з особливостями будови та живленням організмів (мал. 4, с. 8 підручника).

2. Особливості будови клітини тварин, орган ели та їхні функції (мал. 4, с. 8, мал. 5, с. 9).

3. Загальна характеристика зовнішньої будови тварин. Симетрія тіла (радіальна в медузи, двобічна в рака, голуба, птаха, асиметрія у ставковика).

4. Поняття про частини тіла тварин.

V. Узагальнення і систематизація знань.

1. Вправа “утвори пару”. Утворіть пару між складовою клітини та її функцією у клітині тварини (одна літера зайва).

1 мітохондрія

2 ядро

3 глікокалікс

4 цитоплазма

А транспортує речовини у клітину та назовні, захищає

Б створює внутрішнє середовище клітини, містить органели

В зберігає і передає спадкову інформацію

Г накопичує, сортує, розподіляє речовини, формує лізосоми

Д забезпечує клітину потрібною їй енергією

2. Повна відповідь на проблемне запитання, яке поставлене на початку уроку.

VI. Підсумки.

Підбиття підсумків з використанням вправи “Хто найкращий”. Учні називають тих, хто найкраще працював на уроці.

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати § 2. Повторити матеріал про тканини рослин (6-й кл.).
БУДОВА ТВАРИН. КЛІТИНА ТВАРИН