БУДОВА ВУГЛЕВОДНІВ. 1. ГОМОЛОГИ – ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Хімія – універсальний довідник

ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

БУДОВА ВУГЛЕВОДНІВ. 1. ГОМОЛОГИ

Найпростіша органічна сполука – вуглеводень метан СН4. У молекулі метану навколо атома Карбону симетрично розташовуються чотири атоми Гідрогену. Її просторову будову можна уявити тетраедром з атомом Карбону в центрі й атомами Гідрогену у вершинах.

При заміщенні атомів Гідрогену на інші атоми (наприклад, Хлору в тетрахлорметані) або групи атомів (ОН, СН3) тетраедрична конфігурація зберігається.

Винятково важливою особливістю органічних

сполук є заміна атомів Гідрогену на групу СН3. При цьому утворюються гомологи. В результаті заміни в метані одного з атомів Гідрогену на групу СН3 (вона називається метильною групою, або метилом) утвориться його гомолог етан СН3-СН3; при повторенні тієї ж операції з етаном утворюється наступний член гомологічного ряду метану пропан СН3-СН2-СН3 і т. д. до нескінченності.

Чим відрізняються члени цього ряду один від одного? Склад молекул ряду відрізняється на ціле число груп СН2. (Ми забирали один атом Гідрогену і додавали групу СН3.) А будова молекул ряду – аналогічна. Грецьке слово “гомологос” означає відповідний, подібний. Сформулюємо визначення:

Гомологами називаються речовини з аналогічною будовою, які відрізняються за складом на ціле число груп СН2.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


БУДОВА ВУГЛЕВОДНІВ. 1. ГОМОЛОГИ – ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ - Довідник з хімії


БУДОВА ВУГЛЕВОДНІВ. 1. ГОМОЛОГИ – ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ