Буферний запас

Буферний запас – мінімальний запас, необхідний для нормального функціонування підприємства. Належить до оборотного капіталу й фінансується з короткотермінової заборгованості, а також із коштів, які є джерелом запасів.
Буферний запас