Букви и, і, е в суфіксах – инн-, – інн-, – енн – – Іменник

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Іменник

Букви И, і, е В суфіксах – инн-, – інн-, – енн-

Суфікс – инн – уживається в збірних іменниках середнього роду: БурячИннЯ, квасолИннЯ. Суфікс – інн – зустрічається під наголосом в іменниках КамІٰНнЯ, корІٰНнНя, насІٰНнЯ, волосІٰНнНя.

В іменниках, утворених від дієслів, під наголосом уживається суфікс – інн-, а без наголосу Енн-: ГолосіٰНня, збіٰЛьшення, гноٰБлення.
Букви и, і, е в суфіксах – инн-, – інн-, – енн – – Іменник