Бум економічний

Бум економічний – короткотермінове, іноді штучно зумовлене піднесення виробництва, торгівлі, ділової активності.
Бум економічний