Бурдьє П’єр

Політологічний словник

Бурдьє П’єр (нар. 1930) – французький соціолог, політолог. Глибоко досліджував і досліджує суспільство, вважаючи його сукупністю відносин, пов’язаних з типом влади. Тип таких відносин він вбачає у певному політичному полі, де діють конкретні політичні сили й існують підконтрольні їм ресурси (капітали) – економічні, соціальні, символічні, культурні та ін. Політику як тип соціальних відносин, певне соціальне поле описує як багатовимірний простір. Основними поняттями соціологічної теорії Б. є: поле, habitus, символічне

насилля, незнання, де поле – це певні відносини, що складаються у суспільстві; habitus – структуроване соціальне відношення, яке відображає соціально-культурні правила, стилі життя різних соціальних груп; символічне насилля – необхідна функція влади, яка нав’язує свою ієрархію цінностей. Будь-яка влада тримається не так за допомогою насилля, як через визнання її легітимності. Детально вивчав макрополітику як явище, що складається із сукупності соціальних практик окремих агентів, визначав її як динамічне, постійно мінливе явище. Основні праці: Нарис теорії практики (1977), Відтворення в освіті, суспільстві і культурі (1977), виробництва (1993).

Соціологія: короткий енциклопедичний словник. – К., 1998; Головатий М. Ф. Соціологія політики. – К., 2003.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Бурдьє П’єр - Довідник з політології


Бурдьє П’єр