Бюджет часу

Бюджет часу – загальна кількість добового часу та його розподіл за основними видами людської життєдіяльності окремих осіб, сімей, соціальних верств і груп. Б. ч. працівників складається з: робочого часу; часу, безпосередньо пов’язаного з виробництвом (прийом та здача зміни), власним обслуговуванням; часу, витраченого на прибуття до місця роботи і назад; позаробочого часу (купівля товарів, приготування їжі, прибирання житла тощо); вільного часу; часу на задоволення фізіологічних потреб (прийом їжі, сон тощо); часу на відпочинок і розваги та ін. Як окремий елемент Б. ч. виділяють час, пов’язаний з вихованням дітей.
Бюджет часу