БЮДЖЕТ СПОЖИВАЧА

УРОК № 10. БЮДЖЕТ СПОЖИВАЧА

Мета уроку: визначити чинники, які впливають на структуру споживання сімейних господарств; навчити визначати бюджет споживача; виховувати економічне мислення та розвивати допитливість і самостійність.

Основні поняття: бюджет.

Тип уроку: комбінований

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

1. Які чинники впливають на потреби споживачів?

2. Які риси характеру людини виявляються в її економічній діяльності? (Ощадливість, дбайливість, скупість,

марнотратність, економність)

3. За яким головним фінансовим планом живе кожна країна? (Бюджет країни)

4. Чи складає ваша родина кошторис витрат та надходжень на тиждень, місяць, рік?

5. Як ви вважаєте, чи потрібно складати бюджет у родині?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Слово вчителя

Та чи інакше, але всі ми змушені ходити по магазинах і робити покупки, щоб задовольнити потреби. Зрозуміло, що смаки й уподобання в кожного різні, але при всьому цьому нас дещо об’єднує.

 БЮДЖЕТ СПОЖИВАЧА

IV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

Якщо виходити

лише з власного досвіду, то кожен скаже, що людина у своєму виборі товарів і послуг керується своїми доходами, зіставляючи їх із цінами і власними силами. Щоб дати відповідь на запитання “що купити?”, треба з’ясувати корисність товару для споживача, відповідаючи на запитання “скільки коштує?”, дослідити ціну, а щоб з’ясувати, чи вистачить грошей, – визначити дохід споживача.

Учитель пропонує учням виконати практичну роботу “Визначення структури потреб залежно від рівня доходів”.

Чи згодні, ви з тим, що кількість товарів і послуг, які ми можемо придбати, визначається виключно нашим доходом?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Заповніть таблицю, розподіливши на власний розсуд заробітну плату молодих спеціалістів, які отримали відповідну кваліфікацію, за місяць (за даними Центру зайнятості населення).

Статті витрат

Системний адміністратор

Менеджер роботи з персоналом

Оператор комп’ютерного набору

%

%

%

Харчування

Послуги транспорту та зв’язку

Послуги освіти й медицини

Придбання одягу

Оплата житлово-комунальних послуг

Купівля товарів повсякденного попиту

Розваги, подорожі, подарунки родині та друзям

Заощадження

Всього

Використовуючи дані таблиці, побудуйте секторні діаграми, які відбивають структуру щомісячних грошових витрат спеціалістів.

 БЮДЖЕТ СПОЖИВАЧА

Порівняйте витрати цих осіб на харчування, розваги, одяг.

Слово вчителя

Закон Енгеля встановлює залежність між зростанням доходів населення та питомою вагою витрат на різні потреби: із зростанням доходів сім’ї питома вага витрат на харчування знижується; частка витрат на придбання одягу й оплату житла змінюється мало, а питома вага витрат на задоволення культурно-освітніх потреб та інших нематеріальних потреб помітно зростає.

1. Назвіть інші, крім освіченості, чинники, які впливають на рівень доходів людини.______________________________________

2. Чи вигідно, на вашу думку, сучасній молодій людині мати вищу освіту?

3. Які потреби, матеріальні чи духовні, переважають у сучасних українців? американців? Чому?

4. Як можна обмежувати потреби людей?

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

1. Що важливіше: багато заробляти чи ощадливо споживати?

2. Як змінилася структура потреб людини з розвитком цивілізації?

3. Які чинники впливають на рівень доходу домогосподарств?

4. Чи залежить добробут людини від того, у якому суспільстві вона живе?

VI. Домашнє завдання

Провести дослідження, як у Вашій родині складається сімейний бюджет.

На які товари та послуги Ви витрачаєте найбільше коштів? Чи вдається Вам заощаджувати?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


БЮДЖЕТ СПОЖИВАЧА - Плани-конспекти уроків по хімії


БЮДЖЕТ СПОЖИВАЧА