Бюджетні обмеження

Бюджетні обмеження – фінансові обмеження на витрачання грошових коштів з бюджету, які виражаються у формі гранично допустимих витрат. Б. о. зумовлені наявністю обмеженої кількості грошових коштів у бюджеті держави, регіону, підприємства тощо.
Бюджетні обмеження