ЦАРСТВО РОСЛИНИ

Формули й таблиці

БІОЛОГІЯ

ЦАРСТВО РОСЛИНИ

Характеристика:

– автотрофи (фотосинтетики);

– осмотрофний тип живлення;

– зазвичай нерухомі з великою поверхнею тіла та необмеженим ростом;

– клітини з целюлозною клітинною стінкою, мають великі вакуолі з клітинним соком та пластиди.

Ботаніка – це наука, що займається вивченням рослин.

Нижчі рослини

– тіло (талом) не має справжніх тканин і не поділене на органи.

Деякі відділи водоростей

Відділ

Характеристика

Зелені

водорості

20 000 видів. Одноклітинні (хлорела, хламідомонада), колоніальні (вольвокс) та багатоклітинні (ульва, улотрикс,). Основні пігменти – хлорофіли, запасна речовина – крохмаль

Діатомові водорості

10 000 видів. Одноклітинні та колоніальні. Клітина розміщується всередині кремнеземного панцира, який складається з двох стулок. Хлоропласти містять бурі пігменти

Бурі водорості

1 500 видів. Великі (до 60 м у довжину) морські багатоклітинні водорості, зі складно влаштованим таломом. Буре забарвлення

зумовлює фукоксантин, запасна речовина – ламінарин. Для них характерні складні життєві цикли. Саргасум, ламінарія, фукус, макроцистіс

Червоні водорості

Близько 4 000 видів. Переважно морські багатоклітинні організми; колір від малиново-червоного до блакитно-сталевого. У хлоропластах містяться фікобіліни, завдяки яким вони можуть населяти величезні глибини. Дуже складні життєві цикли з чергуванням 3 поколінь. Порфіра, батрахоспермум

Тканини вищих рослин

Група тканин

Функція

Приклади тканин

Твірні (меристеми)

Складаються з дрібних клітин, які постійно поділяються шляхом мітозу. Утворюють усі інші види тканин.

Верхівкові меристеми, камбій

Покривні

Захищають рослину від зовнішніх впливів

Епідерма; перидерма (корок); кірка

Механічні

Надають рослинам міцності, утворюють каркас, який підтримує всі органи

Коленхіма; склеренхіма; склереїди

Провідні

Слугують для транспорту речовин по рослині

Ксилема; флоема

Основні (паренхіма)

Складають основну частину тіла рослин; можуть виконувати різні функції

Хлоренхіма; запасаюча паренхіма; аеренхіма

Життєвий цикл вищих рослин

 ЦАРСТВО РОСЛИНИ

Основні відділи вищих рослин

Відділ

Характеристика

Вищі спорові

Мохоподібні

25 000 видів. Дрібні рослини вологих місцеперебувань. У них немає механічної та провідної тканин. У життєвому циклі домінує гаметофіт. Зозулин льон, сфагнум

Плауноподібні

Близько 400 видів. Невеликі баготорічні рослини з дрібними спірально розташованими листочками. Домінує спорофіт, гаметофіти – дрібні безбарвні, існують завдяки мікоризі. Спорангії зібрані у спороносні колоски (стробіли). Наземні (плаун булавовидний) або водяні (селягінелла) рослини

Хвощеподібні

ЗО сучасних видів. Невеликі рослини з членистими пагонами. Листки дуже дрібні, не використовуються для фотосинтезу. Орган фотосинтезу – ребристе стебло, у якому багато кремнезему. Спорангії у стробілах розташовуються на верхівці пагона. Гаметофіти – дрібні зелені пластинки. Польовий, лісовий хвощі

Папоротеподібні

10 000 видів. Переважно трав’янисті рослини з великими перисторозсіченими листками (вайями), які відходять від короткого кореневища. Спорангії зібрані у групи (соруси), які розташовані на нижньому боці листків. Гаметофіт – дрібна серцеподібна зелена пластинка. Орляк звичайний, щитник чоловічий, сальвінія плаваюча (росте у водоймах)

Насінні

Голонасінні

600 видів. Переважно дерева, стовбури яких потовщені за рахунок деревини. Провідні елементи – трахеїди. Спорангії розташовані у шишках (чоловічих та жіночих). Гаметофіти дуже редуковані: чоловічий – пилкове зерно, жіночий – кілька клітин всередині насінного зачатка; вони існують за рахунок спорофіту. Після запліднення утворюються насінини, які відкрито розташовані на шишках

Покритонасінні

(Квіткові)

250 000 видів. Різноманітні життєві форми. У складі ксилеми – судини. Квітка – генеративний орган, що пристосований до запилення. Подвійне запліднення. Насіння розташоване всередині плодів

Органи покритонасінних рослин

 ЦАРСТВО РОСЛИНИ

Внутрішня будова листка

 ЦАРСТВО РОСЛИНИ

Будова квітки

 ЦАРСТВО РОСЛИНИ

Типи суцвіть

 ЦАРСТВО РОСЛИНИ

Типи плодів

Сухі нерозкривні

 ЦАРСТВО РОСЛИНИ

Сухі розкривні

 ЦАРСТВО РОСЛИНИ

Соковиті

 ЦАРСТВО РОСЛИНИ

Класи покритонасінних

Клас Дводольні

Клас Однодольні

Листки поділені на пластинку й черешок, мають сітчасте жилкування

Листки ланцетоподібні, часто з піхвою, жилкування паралельне або дугове

Провідні пучки розташовані кільцями, містять камбій

Провідні пучки розташовані майже рівномірно, камбію не містять

Коренева система зазвичай стрижнева

Коренева система мичкувата

У зародка дві сім’ядолі, брунечка на верхівці

У зародка одна сім’ядоля, брунечка збоку

Оцвітина розділена на чашечку й віночок; кількість частин у квітці кратна 4 і 5

Частини оцвітини однакові, кількість частин у квітці кратна 3

Запилення переважно комахами

Запилення вітром

Усі життєві форми

Переважно трави, зрідка дерева; є цибулини

Родини: Капустові (Хрестоцвіті), Розові, Бобові, Пасльонові, Гарбузові, Айстрові (Складноцвіті)

Родини: Лілієві, Злакові


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


ЦАРСТВО РОСЛИНИ - Формули й таблиці


ЦАРСТВО РОСЛИНИ