ЦАРСТВО ТВАРИНИ

Формули й таблиці

БІОЛОГІЯ

ЦАРСТВО ТВАРИНИ

Характеристика:

– гетеротрофні організми;

– фаготрофний тип живлення (поглинають їжу у вигляді окремих частинок);

– зазвичай рухливі;

– ріст обмежений.

Наука про тварин – зоологія.

Підцарство Найпростіші (об’єднує одноклітинних тварин)

Деякі типи найпростіших

Тип

Характеристика

Саркомастигофори

15 000 видів. Органи пересування – псевдоподії (псевдоніжки)

та джгутик. Саркодові вкриті лише плазмалемою та не мають постійної форми тіла (деякі мають зовнішній або внутрішній скелет), джгутикові мають постійну форму тіла. Серед джгутикових, окрім гетеротрофів, є автотрофні організми (евглена). Населяють прісні й солоні водойми, зустрічаються й на суходолі; також е паразитичні види (дизентерійна амеба, трипаносоми та ін.)

Апікомплексні

5 500 видів. Об’єднує паразитичних одноклітинних. На передньому кінці клітини розташований апікальний комплекс, що допомагає проникати у клітину хазяїна та поглинати поживні речовини. Характеризуються

складними життєвими циклами. Токсоплазми, малярійний плазмодій

Інфузорії (війчасті)

9 000 видів. Органи пересування – ряди війок, розташовані на поверхні клітини. Клітина вкрита пелікулою та має постійну форму; звичайно є клітинний рот (цитостом). Клітина має 2 ядра: макронуклеус (вегетативне) та мікронуклеус (генеративне)

Основні типи тварин

Тип

Характеристика

Кишковопорожнинні

10 000 видів. Двошарові мішкоподібні тварини з радіальною симетрією; прикріплені (поліпи) або вільно-плаваючі (медузи). Деякі утворюють колонії. Хижаки, рот оточений щупальцями з жалкими клітинами. Класи: Гідроїдні, Сцифоїдні та Коралові поліпи

Плоскі черви

19 000 видів. Тришарові тварини з двобічною симетрією. Тіло сплощене, листоподібне або стрічкоподібне, огорнуте шкірно-м’язовим мішком. Кишечник сліпо замкнений (у стьожаків відсутній). Гермафродити, у паразитичних видів – складні життєві цикли зі зміною хазяїв. Класи: Війчасті черви (планарія), Сисуни (печінковий сисун), Стьожаки (бичачий ціп’як)

Круглі черви

20 000 видів. Тіло веретеноподібне, несегментоване, з первинною порожниною. Кишечник наскрізний (є анальний отвір). Вільноіснуючі водні або грунтові хижаки та сапротрофи, також паразити рослин, тварин і людини (людська аскарида, гострик, трихінела)

Кільчасті черви

12 000 видів. Тварини з сегментованим тілом та вторинною порожниною. Органи пересування – параподії та щетинки. Є замкнена кровоносна система. Класи: Багатощетинкові черви (нереїс, піскожил), Малощетинкові черви (дощовий черв’як, трубочник), П’явки (медична п’явка)

Молюски

100 000 видів. Тварини з несегментованим тілом, яке сховане у вапняну черепашку. Тіло складається з голови (немає у двостулкових), тулуба та ноги; тулуб ззовні вкритий мантією. Класи: Черевоногі (виноградний слимак, великий ставковик), Двостулкові (беззубка, перлівниця), Головоногі молюски (восьминіг, кальмар)

Членистоногі

1 100 000 видів. Тіло вкрите хітиновим панциром (зовнішній скелет), складається з кількох відділів (голова, груди, черевце). Порожнина тіла змішана. Кінцівки та ротові придатки сегментовані. Рухаються завдяки посмугованим м’язам, які прикріплені до зовнішнього скелета. Кровоносна система незамкнена. Органи дихання – зябра, легеневі мішки або трахеї. Органи виділення: видільні залози, у суходільних – мальпігієві судини. Розвиток прямий або з перетворенням, ріст супроводжується линяннями. Поширені майже скрізь, спосіб життя вкрай різноманітний. Класи: Ракоподібні, Павукоподібні, Багатоніжки, Комахи та ін.

Хордові

45 000 видів. Тришарові тварини з вторинною порожниною тіла, частково сегментовані. Наявність хорди хоча б на деяких стадіях розвитку. Нервова система на спинному боці тіла. Органи дихання беруть початок від передньої частини травної системи (зяброві щілини в стінках глотки або легені, що розвиваються як виріст стравоходу). Підтипи: Покривники, Безчерепні та Хребетні

Основні групи хребетних тварин

Надклас Риби

Понад 20 000 видів. Водні тварини. Тіло складається з голови, тулуба та хвоста; є парні та непарні плавці. Зверху вкриті лускою та змащені слизом. Скелет у хрящових риб з хряща, у кісткових – обов’язково присутня кістка.. Серце двокамерне, одне коло кровообігу. Пойкілотермні (холоднокровні) тварини. Дихають за допомогою зябер. Запліднення зовнішнє (кісткові) або внутрішнє (хрящові). Класи: Хрящові та Кісткові риби

Клас Земноводні (амфібії)

4 000 видів. Перші наземні хребетні, які зберігають тісний зв’язок з водою: водні, навколоводні або мешканці вологих місць. Шкіра гола зі шкірними залозами, через неї здійснюється газообмін (разом з легенями). Трикамерне серце, два кола кровообігу. Пойкілотермні тварини. У більшості є водна личинка (у безхвостих вона називається пуголовок). Ряди: Безногі, Хвостаті, Безхвості

Клас Плазуни (Рептилії)

7 000 видів. Тварини добре пристосовані до життя на суходолі, але є й вторинноводні. Зверху вкриті роговими лусками або щитками, шкіра без шкірних залоз. Серце трикамерне, у крокодилів – чотирикамерне; два кола кровообігу. Пойкілотермні тварини, але деякі певним чином регулюють температуру тіла. Запліднення внутрішнє, зародок розвивається всередині зародкових оболонок. Ряди: Дзьобоголові, Черепахи, Лускаті, Крокодили

Клас Птахи

9 600 видів. Тварини, вкриті пір’ям та пристосовані до польоту: передні кінцівки перетворені на крила, широкий киль груднини слугує для прикріплення міцних грудних м’язів. Пристосування для зменшення маси тіла: відсутність зубів, наявність лише одного яєчника, відсутність сечового міхура, обов’язкова яйцекладність. Серце чотирикамерне, два кола кровообігу. Гомойтермні (теплокровні) тварини. Інтенсивність дихання збільшена завдяки наявності повітряних мішків і механізму “подвійного дихання”. Ряди: Гусеподібні, Соколоподібні, Совоподібні, Горобцеподібні та ін.

Клас Ссавці

Близько 4 000 видів. Дуже різноманітні за способом життя. Шкіра зазвичай вкрита волоссям та багата на шкірні залози; видозміною шкірних залоз є молочні залози, що виробляють молоко – головну їжу для малят. Зуби розділені на функціональні групи – різці, ікла та кутні. Серце чотирикамерне, два кола кровообігу. Гомойтермні тварини. Порожнина тіла розділена навпіл діафрагмою, яка допомагає диханню. Дуже розвинена нервова система, особливо кора півкуль переднього мозку. Запліднення внутрішнє, більшість видів – живородні. Ряди: Комахоїдні, Хижі, Гризуни, Непарнокопиті, Парнокопиті, Зайцеподібні та ін.

Біологія людини

Людина – один із видів тварин, що в ході еволюції набув можливостей по-особливому пристосовуватися до свого середовища, а згодом навіть докорінно змінювати середовище для власних потреб.

Основні тканини тварин і людини

Епітеліальні

Відокремлюють організм від зовнішнього середовища, вистилають порожнисті органи, утворюють більшість залоз

Внутрішнього середовища

Характеризуються великою кількістю міжклітинної речовини; виконують різноманітні функції: кров, лімфа та сполучні тканини

М’язова

Завдяки м’язам здійснюються усі рухи організму, його частин та внутрішніх органів. Поділяються на 3 типи: посмуговану, серцеву та гладеньку

Нервова

Основа органів нервової системи. Складається з клітин (нейронів) із відростками, якими вони з’єднуються між собою

Фізіологічна система (система органів) – це сукупність органів, які разом виконують якусь функцію в організмі.

Фізіологічні системи організму людини

Система

Функція

Органи, що входять до складу

Покриви

Відділяють організм від зовнішнього середовища й допомагають підтримувати сталість внутрішнього середовища

Шкіра

Опорно-рухова

Забезпечує рухи організму та його окремих частин, підтримання форми тіла та пози, захист внутрішніх органів

Скелет, скелетна мускулатура

Травна

Забезпечує надходження необхідних поживних речовин із зовнішнього середовища у кров

Травний канал (ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, тонкий та товстий кишечник, пряма кишка з анальним отвором) та травні залози (слинні, печінка, підшлункова залоза)

Дихальна

Здійснює газообмін між організмом і середовищем; постачає в організм кисень (необхідний для клітинного дихання) й виводить СО2

Дихальні шляхи (носова порожнина, носоглотка, рото-глотка, гортань, трахея, бронхи) та парні легені

Серцево-судинна

(транспортна)

Транспортування поживних речовин, газів, гормонів та ін.; захист організму від чужорідних клітин

Кровоносна (серце та кровоносні судини) й лімфатична (лімфатичні судини)

Видільна

Виведення з організму токсичних азотистих речовин, які утворюються в ході метаболізму

Парні нирки та сечовивідні шляхи (сечоводи, сечовий міхур, сечівник)

Статева

Забезпечує безперервність та наступність життя

Жіноча: парні яєчники, маткові труби, матка, піхва, зовнішні статеві органи. Чоловіча: парні яєчка з придатками, статеві канали, придаткові статеві залози, мошонка та статевий член (пеніс)

Сенсорна

Забезпечує пристосування організму до змін зовнішнього середовища, а також відслідковує зміни всередині організму й передає інформацію системам регуляції

Рецептори, провідні шляхи та центри у ЦНС; органи зору, слуху, нюху та смаку, дотику, вестибулярний апарат, пропріорецептори у м’язах

Системи регуляції

Забезпечують узгоджену роботу всіх фізіологічних систем, роблять організм єдиним цілим

Нервова (головний та спинний мозок, нерви та нервові вузли).

Ендокринна (залози внутрішньої секреції).

Імунна (імунні клітини та імунні органи), тісно пов’язана з серцево-судинною системою

Поведінка дозволяє краще пристосовуватися до навколишнього середовища. Поведінка є відображенням психічної діяльності (вищої нервової діяльності) головного мозку людини.

Інстинктивна (вроджена) поведінка – сукупність компонентів поведінки, які сформувалися в ході еволюції, однакові для всіх представників даного виду та забезпечують життєдіяльність організму (безумовні рефлекси, інстинкти).

Набута поведінка (навчання) – адаптивні зміни індивідуальної поведінки в результаті набутого досвіду; здатна змінюватися залежно від умов (умовні рефлекси, імпринтинг, когнітивне навчання тощо).

Сигнальні системи

Перша сигнальна система – діяльність кори головного мозку, яка пов’язана зі сприйняттям через рецептори безпосередніх подразників зовнішнього середовища.

Друга сигнальна система пов’язана з функцією мовлення, зі словом, яке чується чи бачиться. Вона є тільки в людини. Ця система дозволяє людині абстрактно мислити.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


ЦАРСТВО ТВАРИНИ - Формули й таблиці


ЦАРСТВО ТВАРИНИ