Централізація управління

Централізація управління – зосередження управлінських рішень щодо визначення і досягнення стратегічних цілей суб’єктів господарювання та держави. Такі рішення на рівні суб’єктів підприємницької діяльності повинен приймати власник або керівник і виконувати їх повинні підпорядковані йому підрозділи. Антиподом Ц. у. є децентралізація управлінських рішень. За сучасних умов Ц. у. слід оптимально поєднувати з децентралізацією.
Централізація управління