Центральний валютний курс

Центральний валютний курс – фіксоване офіційне співвідношення між валютами, навколо якого у погоджених межах коливаються ринкові валютні курси Ц. в. к. національних валют в умовах Європейської валютної системи країни – учасниці визначають як одна до одної, так і до європейської валютної одиниці (ЕКЮ). Межі коливань ринкових валютних курсів навколо Ц. в. к. не повинні перевищувати плюс – мінус 2,25%. При потребі може здійснюватися колективний перегляд та погодження Ц. в. к.
Центральний валютний курс