Цехові витрати

Цехові витрати – непрямі витрати, які не можуть бути безпосередньо віднесені на собівартість продукції (включаються в неї опосередковано). До таких витрат належать: заробітна плата штату управління цеху, амортизаційні відрахування, витрати на утримання і поточний ремонт будівель, споруд, на проведення дослідів, на заходи з охорони праці та ін. їх опосередковане включення в собівартість здійснюється шляхом розподілу між продукцією пропорційно сумі витрат на основну заробітну плату працівників безпосереднього виробництва, а також витрат на утримання та експлуатацію обладнання; у разі виробництва одного виду продукції їх враховують пропорційно кількості випущених видів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Цехові витрати - Економічний словник


Цехові витрати