Час іти до школи

ТЕМА: ЗНОВ ДО ШКОЛИ

UNIT 1. SUMMER IS OVER

УРОК 13 (8)

Підтема: Час іти до школи.

Мета: Повторити граматичний матеріал: вживання прийменників часу in, on, at і модального дієслова should.

Тренувати учнів в аудіюванні.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Навчати переказувати текст з опорою на наочні матеріали.

Удосконалювати техніку читання.

Практикувати учнів у письмі.

Виховувати любов до навчання.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО

МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, dear pupils! Today we’ll practise listening, reading, and retelling the text “Nancy Goes to School”. But at the beginning of the lesson we will check on our homework.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Повторне прослуховування і відтворення учнями прислів’я “Everything is good in its season” – впр. 3 (c. 20), а також вірша “Summer Is Over” – впр. 5 (c. 21).

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

1) Впр. 2 (с. 20).

Учні відповідають на запитання про термін канікул у Великій Британії, читають і перекладають текст. Учитель оцінює роботу

одного-двох учнів.

2) РЗ, впр. 1-7 (с. 12-13).

Учні подають календарі, які вони зробили вдома. Учитель оцінює роботи і визначає кращу.

Reading

2. Подання тексту для читання “Nancy Goes to School”.

1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання. Виконання підготовчих вправ.

Т: Today we are going to read a text about a girl who wanted to go to school. In summer she did lots of things. You will tell me about it after some training.

А) Закріплення граматичного матеріалу: вживання прийменників часу in, on, at. РЗ, впр. 1 (с. 13).

Учні розглядають таблицю в робочому зошиті й письмово виконують вправу. Для перевірки один з учнів читає вголос речення.

Б) Активізація в мовленні учнів модального дієслова should.

РЗ, впр. 2 (с. 14).

Учні виконують вправу письмово, потім ланцюжком читають речення.

2) Reading. Етап читання.

А) Впр. 1 (с. 22).

Прослуховування тексту в аудіозапису або з голосу вчителя.

Б) Читання тексту вголос. Учні ланцюжком читають текст.

3) Post-Reading Activity. Перевірка розуміння змісту прочитаного.

Впр. 2 (с. 23).

Учні по черзі ставлять один одному запитання та відповідають на них.

Speaking

3. Тренування учнів у переказі тексту. Впр. 3 (с. 23).

Учні переказують текст з опорою на малюнки в режимі Р  Час іти до школи Р2  Час іти до школи Р3 (кожний описує один малюнок). Хтось з учнів за бажанням подає свій переказ повністю.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework

1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 3 (с. 14).

Т: Do you remember your last week before the beginning of the school year? It was not so long ago. Please, write what you did each day of that week. Mind your prepositions of time in, on, at. And use the Past Simple because you describe past events.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

T: Our lesson is almost over. I’d like to thank you for your work and give marks for reciting the poem, reading the story “Nancy Goes to School” and for retelling it. I hope you liked our lesson today. I also hope you like to go to school. Let us finish our lesson with a poem.

На дошці записано вірш. Учні хором повторюють його за вчителем.

Every morning I go to school,

Our school is beautiful.

The lessons begin at half past eight,

And we are ready to read and translate.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Час іти до школи - Плани-конспекти уроків по англійській мові


Час іти до школи