Час основний

Час основний – час, протягом якого досягається безпосередня мета процесу безпосереднього виробництва, тобто кількісно та якісно змінюються предмети праці. Крім основного, виокремлюють допоміжний час для певних робіт, які забезпечують нормальний перебіг і ефективне виконання основної роботи.
Час основний