Час. Заміна більших одиниць вимірювання часу меншими і менших

УРОК 124

Тема. Час. Заміна більших одиниць вимірювання часу меншими і менших – більшими

Мета: вчити дітей замінювати одиниці часу менші на більші й навпаки; закріплювати вміння розв’язувати задачі способом відношень.

Обладнання: картки для індивідуальної та усної роботи.

ХІД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

1. Індивідуальна робота за картками

 Час. Заміна більших одиниць вимірювання часу меншими і менших

2. Провести ланцюжок стрілок від найменшої величини до найбільшої.

 Час. Заміна більших одиниць вимірювання часу меншими і менших

3. Усні обчислення

Замінити меншими одиницями.

5 років, 2 роки, 2 місяці, 4 доби, 2 доби, 3 хвилини.

– Замінити більшими одиницями.

12 місяців, 13 місяців, 70 хвилин, 140 хвилин, 5 годин.

II. Вивчення нового матеріалу

1. Самостійне опрацювання матеріалу за вправами № 1003, 1004

2. Заміна більших одиниць вимірювання меншими. Вправа № 1005 (колективне розв’язання)

3. Самостійна робота: вправа № 1006

4. Коментоване розв’язання задачі № 1008 за коротким записом

7 рулонів – 50 м2

? рулонів – 200 м2

Учитель

звертає увагу учнів на те, що задачу не можна розв’язати зведенням до одиниці, бо 50 не ділиться на 7. Потрібно розв’язувати способом відношень. У скільки разів більшу площу стін треба обклеїти, у стільки разів більше потрібно взяти рулонів.

7 – (200 : 50)

III. Підсумки уроку

IV. Домашнє завдання

№ 1009, 1010.
Час. Заміна більших одиниць вимірювання часу меншими і менших