Чейз

Чейз (Chase) Стюарт (1888-1975) – американський економіст, прихильник державно-монополістичного регулювання економіки на базі теорії “змішаної економіки”. Будь-які форми державного втручання в економічне життя, зокрема розширення державних капіталовкладень, Ч. розглядав як прояв народногосподарського планування.
Чейз