Челідзе Валерій

Політологічний словник

Челідзе Валерій (нар. 1922) – радянсько-американський соціолог. Емігрував до США. Одним з основних напрямків наукових досліджень є відродження натурфілософського підходу до культурної еволюції людини, що спирається на сформовану ним концепцію людської ієрархії та її роль у житті людини і суспільства. Вважає, що у суспільстві велася і ведеться перманентна і жорстока ієрархічна боротьба, постійно використовується сила для збереження існуючої нерівності, для використання переваги перебування на верхніх щаблях

суспільної ієрархії. У праці “Ієрархічна людина” Ч. робить спробу “визначити волю людини і її роль у суспільстві”, використовуючи поняття “воля” як близьке до поняття “воля для свободи”. На думку Ч., є сильні і слабкі люди, між ними відбувається боротьба. Суспільство сьогодні, вважає Ч., “це суспільство слабких, неагресивних, доволі покірних людей. Ми здебільшого коримося законам, а в тиранічних суспільствах – тиранові”. Основні твори Ч.: “Переможець комунізму”, “Майбутнє Росії”, “Ієрархічна людина” та ін.

Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник. – Львів, 1997; Челидзе Валерий. Иерар – хический человек. – М., 1991.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Челідзе Валерій - Довідник з політології


Челідзе Валерій