Чергування Е – О після Ж, Ч, Ш, Щ, ДЖ, Й – Чергування голосних

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

Чергування голосних

Чергування Е – О після Ж, Ч, Ш, Щ, ДЖ, Й

Е пишеться після Ж, ч, ш, щ, дж, й перед м’яким приголосним, а також перед складами з Е та И (яке походить від давньоруського И): Вечеря, вишень, джерело, женити, ніженька, пшениця, стаєнь, увечері, учень, чернетка, четвертий, шестиденка, щеміти, щетина.

О виступає замість сподіваного Е після шиплячих та перед м’яким приголосним:

А) в іменниках жіночого роду III відміни в суфіксі – Ост(і): Безкрайості, меншості,

пекучості, свіжості та ін. (відповідно до Вічності, радості та ін., де О йде не після шиплячих);

Б) у закінченнях родового та орудного відмінків прикметників і займенників та числівників прикметникового типу жіночого роду: Безкрайої, безкрайою, гарячої, гарячою, нашої, нашою, першої, першою та ін. (відповідно до безкрайого, безкрайому,

Нашого та ін. або до другої, молодої тощо, де о закономірне);

В) у похідних утвореннях типу Вечоріти, вечоріє (відповідно до Вечора, вечорові й та ін.), Чорніти, чорніє, чорниці, чорнити, чорнило та ін. (відповідно до Чорний, чорного тощо).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Чергування Е – О після Ж, Ч, Ш, Щ, ДЖ, Й – Чергування голосних - Довідник з української мови


Чергування Е – О після Ж, Ч, Ш, Щ, ДЖ, Й – Чергування голосних