Чергування Е з И – Орфографія

Українська мова
Орфографія

Чергування Е з И

Чергування Е з И відбувається у небагатьох дієслівних коренях, якщо далі з’являється суфікс ‑а, тобто – ер – переходить в – ира-: беру – збирати, протерти – протирати, вмерти – вмирати, сперти – спирати, дерти – здирати, терти – стирати, перу – обпирати, жерти – пожирати, зтерти – зтирати.
Чергування Е з И відбувається також у словах: стелити – застилати, клену – проклинати.
Чергування Е з И – Орфографія