Чергування приголосних у коренях дієслів

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків

Чергування приголосних у коренях дієслів

– : ЇзДИти – їЖджУ

– : ЛагоДИти – лагоДжУ

– : ПроСИти – Прошу

– : ВерТІти – верЧУ

– : Зв’яЗАти – зв’яЖУ

– : РоСтИти – вироЩУвати

, , , , – , , , , : ОздоБИти – оздоБлЮ, закріПИти – закріПлЮ, злоМИти – злоМлЮ, промоВИти – промоВлЮ, граФИти – граФлЮ.
Чергування приголосних у коренях дієслів