Чергування приголосних у коренях слів

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

УРОК № 91

Тема. Чергування приголосних у коренях слів

Мета: ознайомити школярів з основними випадками чергування приголосних звуків; навчити їх правильно обгрунтовувати свій вибір у написанні приголосних; виховувати в учнів сумлінне ставлення до предмета.

Обладнання: підручник.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Перевірка домашньої вправи.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником.

Вправи

604, 605 (письмово).

2. Робота біля дошки.

Завдання: поставити подані слова у формі кличного відмінка. Підкреслити букви, що позначають звуки, які чергуються.

Козак, пастух, друг, Явтух, язик, птах.

3. Творча робота.

Завдання: утворити від кожного поданого дієслова форму першої особи однини. Підкреслити букви, що позначають звуки, які чергуються.

Їздити, носити, ловити, любити, казати, мостити, летіти, вертіти, просити, гладити, пустити, робити, терпіти, котити, кликати.

Завдання: замінити виділені слова прикметниками й записати їх. Підкреслити букви, що передають чергування

приголосних звуків.

Зошит Ольги, звіт за рік, знаки на дорогах, мастити хліб, борошно з пшениці, пісок при березі.

4. Робота біля дошки.

Завдання: переписати речення, ставлячи слова в дужках у потрібній формі. Підкреслити букви, що передають чергування приголосних звуків.

Тихі води дніпрові я стрічав у (дорога). (А. Малишко.) Ганна любила сидіти на (поріг) та поглядати на широкий шлях. (І. Нечуй-Левицький.) Палац стояв на горі, на (берег) моря. (І. Нечуй-Левицький.) Ой не шуми (луг), зелений (байрак). (Народна творчість.) Сергій вискочив по бойовій (тривога) на верхню палубу. (І. Цюпа.)

5. Творча робота.

Завдання: до поданих слів дібрати спільнокореневі, щоб відбулося чергування приголосних. Скласти з ними словосполучення. З трьома словосполученнями скласти речення. Якщо можливо, об’єднати ці речення у зв’язний текст.

Сміх, пух, нога, око, сонце, ворог, стерегти, бігти, спати, зломити, їздити, просити.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Зоровий диктант.

Завдання: прочитати текст, записаний на дошці, знайти слова, в яких відбулося чергування голосних чи приголосних. Вивчити чотиривірш напам’ять. Записати в зошит по пам’яті.

Уклін чолом народу,

Що рідну мову нам зберіг.

Зберіг в таку страшну негоду,

Коли він сам стоять не міг.

(О. Олесь.)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 67, вправа 607.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Чергування приголосних у коренях слів - Плани-конспекти уроків по українській мові


Чергування приголосних у коренях слів