Чергування з–із–зо (ЗІ) – Орфографія

Українська мова
Орфографія

Чергування з–із–зо (ЗІ)

Пишеться З:

1. Перед голосними на початку слова, незалежно від паузи та закінчення попереднього слова:
Постать, що з обличчя нагадує Мавку, з’являється з-за берези.
(Л. Укр.)
2. Перед приголосними (крім с, ш), рідше – перед сполученням приголосних на початку слова, якщо попереднє слово закінчується голосним:
З її приїздом якось повеселіла хата.
(Л. Укр.)

Пишеться ІЗ:

1. Між приголосними кінцевої частини попереднього слова й початку наступного слова:
І

місив новий заміс із тіста старого. (Др.)
2. Після голосного кінцевої частини попереднього слова й початку наступного слова:
Родина із семи чоловік.
3. Здебільшого на початку речення перед сполученням приголосних, а також перед с або м:
Із стріл вода капле. (Нар. тв.)

Пишеться зо(зі):

1. Перед сполученням приголосних на початку слова, зокрема, коли початковими виступають с, з, ш, щ та ін., незалежно від паузи та закінчення попереднього слова:
Бере книжку зі стола.
Балада зі знаком питання. (Др.)
2. ЗО як фонетичний варіант прийменника ЗІ завжди виступає при числівниках два, три: позичив зо дві сотні, при займеннику мною: зі (зо) мною (але тільки зі Львова).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Чергування з–із–зо (ЗІ) – Орфографія - Довідник з української мови


Чергування з–із–зо (ЗІ) – Орфографія