Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого і чоловічого роду

Тема. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого і чоловічого роду. (Вправи 134-139).

Мета. Ознайомити учнів з чергуванням звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого і чоловічого роду.

Формувати уміння та навички визначення відмінків іменників, чергування голосних у початковій формі та у непрямому відмінку на основі спостережень при виконанні практичних завдань та роботі з поданою в підручнику таблицею. Вчити робити самостійний висновок на основі спостережень.

Обладнання: таблиця чергування голосних (роздатковий матеріал на кожного

учня, роздрукована зі с. 68 підручника), дидактичний матеріал підручника та запропонований вчителем, підручник, зошит.

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

Перевірка домашнього завдання проводиться в парах та групах за допомогою карток. За однією карткою один учень працює на дошці, інші пишуть словниковий диктант, міняються зошитами і перевіряють правильність написання слів, читають їх один одному тихенько, виставляють олівцем оцінку.

Клас перевіряє роботу з першою картко, дає відповіді на запитання вчителя, підтверджує відповідь прикладами з домашнього завдання.

1. Робота з карткою № 1. Записати на дошці виділене речення, за допомогою стрілок та запитань показати, як встановити зв’язок слів у реченні, підкреслити іменники та визначити їх відмінок.

2. Картка № 2. Словниковий диктант зі словами, правопис та вимову яких запам’ятовували. Визначити іменники чоловічого та жіночого роду. Прочитати слова, враховуючи наголос.

III. Актуалізація опорних знань.

– Як розрізняти давальний і місцевий відмінки?

– Наведіть приклади іменників, вжитих у давальному і місцевому відмінках (користуйтесь текстом домашньої вправи або доберіть самостійно).

IV. Пояснення нового матеріалу.

1. Розгадування загадки.

– Розгляньте загадку вправи 134 на с. 68. Що це? (Сіль.)

2. Самостійна робота (за вправою 134.2).

– У яких відмінках вжито виписані слова? До якого роду вони належать?

– Доберіть інші іменники за цими ж схемами.

3. Списування з друкованого тексту (вправа 135).

– Прочитайте і спишіть прислів’я.

– У виділених словах визначте корінь (графічно), зверніть увагу на голосні в корені. Що відбулось? (Зміна голосних.)

4. Робота з таблицею.

– Поспостерігайте за зміною голосних звуків (чергуванням) в іменниках чоловічого та жіночого роду за таблицею (с. 68, використовується роздатковий матеріал).

– Заповніть таблицю, ставлячи іменники у родовий відмінок однини.

– Що ви помітили?

– Зробіть висновок, як голосні звуки чергуються в деяких іменниках чоловічого та жіночого роду.

V. Фізкультхвилинка.

Раз – підняти руки вгору, два – нагнутися додолу, три, чотири – прямо стати, будем знову починати.

Щоб нічого не боліло, круть направо, круть наліво, нахилились, повернулись, до товариша всміхнулись.

VI. Закріплення нового матеріалу.

1. Виконання вправи 137 з коментуванням.

Із поданих пар слів учні по черзі утворюють і записують словосполучення. Підкреслюють букви, що позначають звуки, які чергуються.

2. Побудова речень.

– Складіть і запишіть із словосполучень (на вибір) речення. Визначте графічно головні члени речення.

VII. Підсумок уроку.

– Що нового ви дізнались, запам’ятали на уроці?

– Як називається зміна голосних звуків в іменниках чоловічого та жіночого роду?

VIII. Домашнє завдання.

1. Вправа 139.

2. Для тих, хто хоче знати більше: вправа 138 (показати в дужках графічно звуки, які чергуються, зразок у таблиці на с. 68).

?include(“$DOCUMENT_ROOT/block/list. html”;?> ?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого і чоловічого роду - Плани-конспекти уроків по українській мові


Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого і чоловічого роду