ЧЕСТЬ, СОВІСТЬ ТА ГІДНІСТЬ ЛЮДИНИ

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ

Урок 22 . ЧЕСТЬ, СОВІСТЬ ТА ГІДНІСТЬ ЛЮДИНИ

Мета: розкрити суть понять: “честь”, “совість”, “людська гідність”, “порядність”; показати важливість процесу самовиховання цих якостей для особистості; виховувати повагу до людських цінностей, прищеплювати норми загальнолюдської моралі, стимулювати самовиховання та самовдосконалення учнів.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення: евристична бесіда з елементами рольової гри “Актуальне інтерв’ю”.

Обладнання:

картки з ситуативними завданнями.

Епіграф:

Людина – річ священна.

Сенека

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Актуалізація знань. Мотивація учнів

Запитання для обговорення

1) Кожен знає, що він – людина, але чи знає точно, що таке людина? Це питання, розв’язати яке людська думка прагне з початку свого існування, але відповіді досі не знайдено. Чому так?

2) Як ви розумієте епіграф уроку?

III. Пояснення нового матеріалу

1. Розповідь вчителя.

– Ми живемо у нелегку, проте надзвичайно насичену історичними подіями добу переходу від несвободи, гніту, безправ’я

до утвердження прав людини, поваги до гідності особистості, усвідомлення того, що людина сама відповідає за себе, за своє сьогодення та прийдешнє. Нова Україна, яка набула незалежності на зламі століть, проголосила для себе, що людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються як найвища соціальна цінність.

Кожна людина, природно, має суто специфічний тип особистості, тобто сукупність прикметних рис, психологічних характеристик, які забезпечують відносні послідовність та постійність її відповідних реакцій на навколишнє середовище. Тип особистості можна з певною мірою точності описати шляхом визначення рівня таких властивостей, як самоорганізація, інтелект, незалежність, підготовленість, психологічний такт, комунікабельність, настороженість, владолюбство. Але як визначити такі моральні якості, як чесність, порядність, гідність, совість, моральність?

Що таке людська гідність?

Гідність – це моральна риса, яка відображає унікальну, неперевершену цінність людини, і з моменту народження кожної людини її гідність є однаковою та “рівною” з гідністю усіх інших людей.

Усвідомлення цього кожною людиною призводить до формування у неї почуття власної гідності. А це – важлива запорука підтримання та захисту людської гідності, поваги до неї з боку інших людей, відстоювання людиною своїх прав, визнання рівності нею і поважного ставлення до інших людей.

2. Виступи учнів з повідомленнями про ознаки конкретних моральних рис людини.

3. Робота над понятійним апаратом. Запис термінів і понять у зошитах.

IV. Закріплення знань

1. Проблемні питання.

Робота проходить у формі рольової гри “Актуальне інтерв’ю”.

Завдання за картками

Учням необхідно розбитися на пари. Пара отримує картку із завданням: один – кореспондент, другий – видатна особа (політик, актор, громадський дія, священик, спортсмен, поет тощо). Кореспондент веде бесіду з метою визначити, що для його співрозмовника є мораль, людяність, духовність. Які риси та якості в людині імпонують йому? Які моральні риси притаманні йому особисто?

2. Робота групи експертів.

Група експертів з числа учнів визначає, чи переконливими були відповіді, чи є суперечливі моменти в інтерв’ю, чи зміг кореспондент та його співрозмовник довести значущість таких рис, як чесність, порядність, совісливість, гідність.

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

Скласти “Моральну азбуку людини”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ЧЕСТЬ, СОВІСТЬ ТА ГІДНІСТЬ ЛЮДИНИ - Плани-конспекти уроків по філософії


ЧЕСТЬ, СОВІСТЬ ТА ГІДНІСТЬ ЛЮДИНИ