ЧИННИК ГЕОМОРФОЛОГІЧНИЙ

Екологія – охорона природи

ЧИННИК ГЕОМОРФОЛОГІЧНИЙ – чинник, зумовлений геоморф. особливостями (геол. структурами, рельєфом тощо) місцезнаходження об’єкта чи суб’єкта, що розглядається.
ЧИННИК ГЕОМОРФОЛОГІЧНИЙ