ЧИННИК ШКІДЛИВИЙ

Екологія – охорона природи

ЧИННИК ШКІДЛИВИЙ – 1) виробничий чинник, вплив якого на працюючого в певних умовах призводить до травм чи до різкого погіршення здоров’я; 2) будь-який вплив, не бажаний для людини.
ЧИННИК ШКІДЛИВИЙ