Чинники, що визначають швидкість реакції – Швидкість реакції

ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

2. Швидкість реакції

2.4 . Чинники, що визначають швидкість реакції

Згідно з теорією зіткнення, реакція відбувається лише за певних умов:

– частинки, які реагують між собою, повинні зіштовхнутися одна з одною;

– частинки повинні зіштовхуватися в сприятливому для них положенні;

– частинки повинні мати достатню кінетичну енергію, оскільки реакція проходить лише при таких зіткненнях. Для активізації частинки потрібно витратити енергію;

– часто активізація досягається нагріванням

речовин, що беруть участь у реакції (енергія активації).

Запам’ятайте: не кожне зіткнення викликає реакцію, а лише таке, при якому виконані вищевказані умови. Швидкість перебігу реакції залежить від декількох чинників:

– Чим більше частинок у реакційному об’ємі, тим частіше вони зіштовхуються одна з одною. Чим більша їх кількість, тим більше частинок можуть реагувати за певний відрізок часу.

Чим вища концентрація реагуючих речовин, тим більша швидкість реакції.

Звідси зрозуміло, чому швидкість реакції в міру зменшення концентрації початкових продуктів, тобто в ході реакції, зменшується.

При підвищенні температури кінетична енергія частинок збільшується, і відповідно збільшується вірогідність, що речовини прореагують між собою.

Чим вища температура, тим більша швидкість реакції.

Збільшення швидкості реакції при підвищенні температури відбувається зазвичай відповідно до правила Вант-Гоффа (залежність швидкості реакції від температури):

При підвищенні температури на кожні 10 К (10 °С) швидкість реакції подвоюється.

– У гетерогенних реакціях, наприклад, у таких, де беруть участь тверді речовини, велике значення має загальна поверхня реагентів.

Чим більша загальна поверхня реагентів, тобто чим більший рівень дисперсності, тим більша швидкість реакції.

Приклад. Порошок магнію реагує з хлоридною кислотою набагато швидше, ніж компактний шматок магнію.

 Чинники, що визначають швидкість реакції   Швидкість реакції


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Чинники, що визначають швидкість реакції – Швидкість реакції - Довідник з хімії


Чинники, що визначають швидкість реакції – Швидкість реакції