ЧИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ

Цілі:

– навчальна: удосконалити вміння знаходити значення виразу при заданих значеннях змінних;

– розвивальна: формувати вміння міркувати за аналогією; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять;

– виховна: виховувати спостережливість, уважність, скрупульозність;

Тип уроку: удосконалення вмінь і навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО

ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Математичний диктант

Варіант 1

Варіант 2

1) Знайдіть значення виразу x + 3,2, якщо:

 ЧИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ

 ЧИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ

2) Знайдіть значення виразу 8a – 11b, якщо:

 ЧИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ

 ЧИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ

3) Знайдіть значення виразу  ЧИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ якщо

А = 3,75 і b = 0

А = -4,28 і b = 0

III.

УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Робота за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткові завдання

1) Знайдіть числове значення виразу:

А)  ЧИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ при a = c = 1/3, b = 1/2;

Б)  ЧИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ при k = 1/3, l = 0,1.

2) Відомо, що x + y = 5, z = -8. Знайдіть:

 ЧИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Варіант 1

1) Значення якого з наведених виразів дорівнює 5, якщо a = 2 і b = 3?

 ЧИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ

2) При якому значенні a значення виразу  ЧИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ дорівнює 1?

А) 4; Б) 9; В) 6; Г) 3.

3) При яких значеннях a вираз  ЧИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ втрачає зміст?

А) 19 і -9; Б) -9 і 10; В) 0 і 9; Г) 19 і 10.

4) Який із наведених виразів не має змісту при x = 5?

 ЧИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ

Варіант 2

1) Значення якого з наведених виразів дорівнює 7, якщо a = 3, b = 4?

 ЧИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ

2) При якому значенні a значення виразу  ЧИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ дорівнює 1?

А) 5; Б) 10; В) 7; Г) 9.

3) При яких значеннях a вираз  ЧИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ втрачає зміст?

А) 0 і 5; Б) -5 і 10; В) -5 і 15; Г) -10 і -5.

4) Який із наведених виразів не має змісту при x = 7?

 ЧИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ

Відповіді

Варіант 1

1 – Б, 2 – В, 3 – В, 4 – Б

Варіант 2

1 – Б, 2 – В, 3 – А, 4 – В

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткове завдання. Обчисліть числове значення виразу з точністю до 0,1:

1)  ЧИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ при a? 6,23, b? 4,2, c? 0,91, d? 0,7;

2)  ЧИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ при a = 6,8, b = 2,4, m = 2, n = 3, c = 0,7.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


ЧИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ - Плани-конспекти уроків по математиці


ЧИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ