Числовий промінь

Математика – Алгебра

Числовий промінь

Накреслимо промінь Оx горизонтально праворуч від точки О. Проти початку променя напишемо число 0. Відкладемо від 0 довільний відрізок, який приймемо за одиницю, назвемо його Одиничним відрізком.
Поставимо у відповідність кожній точці променя число, яке виражає відстань від 0 до цієї точки, виміряну в одиничних відрізках, і назвемо таке число Координатою точкиА. Таким чином ми отримаємо Числовий (або Координатний) Промінь.
На числовому промені можуть бути позначені всі відомі нам числа. Довжина одиничного відрізка обирається залежно від того, які числа треба позначити. На рисунках нижче наведено приклади обирання довжини одиничного відрізка на числовому промені.
1)  Числовий промінь
Одиничний відрізок – 1 см.
2)  Числовий промінь
Одиничний відрізок – 6 см.
3)  Числовий промінь
Одиничний відрізок – 0,01 см.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Числовий промінь - Довідник з математики


Числовий промінь