Чисті ліквідні активи

Чисті ліквідні активи – сума наявних грошових коштів, цінних паперів, що легко реалізуються, а також дебіторська заборгованість за рахунками.
Чисті ліквідні активи